fbpx

Ultra Miracle Korea - 5 Days

1 (1)
Ultra Miracle Korea
14888

เที่ยวครบจบทุกไฮไลท์ในทริปเดียว กิน เที่ยว ช๊อป ฟิน ๆ

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

 

 

กำหนดการ

วันเดินทาง พักห้องละ 2-3 ท่านพักเดี่ยวที่นั่ง
02-06 มี.ค. 6314,888.-4,900.-25
04-08 มี.ค. 6315,888.-4,900.-25
06-10 มี.ค. 6315,888.-4,900.-25
08-12 มี.ค. 6314,888.-4,900.-25
10-14 มี.ค. 6314,888.-4,900.-25
12-16 มี.ค. 6315,888.-4,900.-25
14-18 มี.ค. 6315,888.-4,900.-25
16-20 มี.ค. 6314,888.-4,900.-25
18-22 มี.ค. 6315,888.-4,900.-25
20-24 มี.ค. 6315,888.-4,900.-25
22-26 มี.ค. 6314,888.-4,900.-25
24-28 มี.ค. 6314,888.-4,900.-25
26-30 มี.ค. 6315,888.-4,900.-25

**ราคาดังกล่าวไม่มีราคาเด็ก /พักห้องละ 2-3 ท่าน / เด็กทารก 5,500 บาท**

***รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ***

 

*****หมายเหตุ*****

หากมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 5-7 วันก่อนเดินทาง

 

 

สรุปมื้ออาหารและโรงแรม

วันที่เช้ากลางวันเย็นโรงแรม
1----
2-3 ดาวหรือเทียบเท่า
3-3 ดาวหรือเทียบเท่า
43 ดาวหรือเทียบเท่า
5--

มีอาหารสำหรับลูกค้า

วันที่ 1  สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ )

 • 19.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ P17-P18
 • 22.25 น.  เหินฟ้า สู่กรุงโซล โดยสายการบิน JIN   AIR LJ004 

 

วันที่ 2  สนามบินอินชอน  -  ถ้ำควางมยอง  -  Anyang Art Park     

 • 05.40 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน   ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)  
 • นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำควางมยอง ความยาวประมาณ 7.8 กิโลเมตร ภายในถ้ำประกอบไปด้วยหลายส่วนตามจุดประสงค์ให้เป็นศูนย์ศิลปะและความบันเทิง โดยได้มีการติดตั้ง แสง สี เสียง ประดับไปทั่วถ้ำ มีการเพ้นท์สีกราฟฟิกบนผนังถ้ำเป็นลวดลาย มีการจำลองภาพตัวละครในภาพยนตร์แฟนตาซีเรื่อง The Lord of the rings ในโซนๆหนึ่ง มีการเปลี่ยนพื้นที่ว่างให้เป็นโรงละครที่ใช้ได้จริง

 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันเป็นชาบู ชาบู
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอันยาง ซึ่งรายล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติอันงดงาม มาพร้อมสวนสาธาณะศิลปะอันยาง  Anyang Art Park  โดยสามารถเดินทางมาชมงานศิลปะดีไซน์สวยแปลกตา ซึ่งมาพร้อมมุมจัดแสดงงานศิลปะไว้ให้ถ่ายรูปได้มากถึง 25 จุด โซนแรกที่ถือเป็นจุดเด่นของสวนก็คือ โซน Linear Building Up In The Trees ซึ่งเป็นโซนของงานสถาปัตยกรรมประเภทอุโมงค์ดีไซน์โดดเด่นสะดุดตาที่ บริเวณทางเดินได้รับการออกแบบให้มาพร้อมพื้นทางเดินแบบสลับซับซ้อนตั้งแต่ภายในอุโมงค์ ซึ่งสามารถเป็นมุมที่นั่งพักผ่อน เมื่อเดินออกจากอุโมงค์มาจนสุดทางจะพบกับลานกลางแจ้งที่โดดเด่นด้วยเส้นสายการออกแบบของทางเดินที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถใช้เป็นมุมนั่งเล่นราวกับเป็น stadium ของสนามกีฬาขนาดย่อมๆ อีกด้วย อีกหนึ่งงานดีไซน์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือโซน Elements house หรือบ้านที่ผสมผสานด้วยธาตุต่างๆ ทั้งจากวัสดุประเภทเหล็ก, ไม้, คอนกรีต, หินกรวด และกระจก สำหรับโซนนี้มาพร้อมงานดีไซน์ที่ผสมผสานแรงบันดาลใจจากรูปทรงของบ้าน ซึ่งโดดเด่นด้วยการใช้วัสดุในโทนสีที่มีความกลมกลืน

 • เย็น  รับประทานอาหารมื้อเย็น บูเดชิเก หรือซุปทหาร ใส่กิมจิ แป้งต็อก รามยอน เนื้อสัตว์ แฮม ไส้กรอก เบคอน ผักและเห็ดมีรสชาติจัดจ้านเล็ก น้อยๆ
 • ที่พัก  โรงแรม I.Y. HOTEL (SUWON) หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

วันที่ 3  ไร่สตรอเบอร์รี่  -  อิสระสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ทั้งวัน(รวมบัตร)  -  N Seoul Tower  ตลาดฮงแด 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    
 • นำท่านชม ไร่สตรอเบอร์รี่ ทราบถึงวิธีการปลูกการดูแลรักษาผล และท่านยังสามารถเลือกเก็บเลือกชิมได้จากภายในไร่ (จำกัดจำนวนโดยขึ้นอยู่กับผลผลิตแต่ละสัปดาห์) ท่านสามารถซื้อนำกลับมาเป็นของฝากได้ด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ “เอเวอร์แลนด์” สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ที่เมืองยงอิน ให้ท่านได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ

 

 • ** อิสระอาหารกลางวันเพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสวนสนุกทั้งวัน**
 • อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นที่ “หอคอยกรุงโซล”  ตั้งอยู่บริเวณเนิน เขานัมซาน เป็น 1ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง เรียกได้ว่าเป็น Landmark  ของเกาหลีเลยก็ว่าได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮงแด ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น มีทั้งสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะการแสดงและงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย ให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • เย็น  รับประทานอาหารมื้อเย็น BBQ Buffet 
 • ที่พัก  โรงแรม GALAXY SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

วันที่ 4  ศูนย์โสม  -  ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู  -  Cosmetic Shop  สวมชุดฮันบกเดินชมพระราชวังคยองบกกุง  -  Duty Free  -  ช้อปปิ้งเมียงดง    

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม ศูนย์โสม หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
 • จากนั้นชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเกนามูต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง และชมการสาธิตวิธีใช้เครื่องสำอาง เคล็ดไม่ลับหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซื้อเวชสำอางค์ชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอื่น ๆ จากนั้น
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันเมนู ไก่ตุ๋นโสม ลักษณะเป็นซุปใส่เนื้อไก่ ซึ่งภายในเนื้อไก่จะยัดไส้เครื่องสมุนไพรชนิดต่าง ๆ อาทิ ข้าวเหนียว พริกไทยแดง รากโสม เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น
 • นำทุกท่านชม พระราชวังคยองบกกุง ที่เป็นทั้งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจราชวงศ์โชซอน พิเศษ!! ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 • DUTYFREE ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี  ที่นี่มีสินค้าชั้นนำ ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ เป็นต้น
 • อิสระช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง นอกจากจะมีสินค้าแฟชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง รองเท้า ที่นี่ยังมี Street Food ขึ้นชื่อ อีกหลายเมนูให้ท่านได้ลิ้มลอง
 • เย็น  รับประทานอาหารเย็น เมนูข้าวยำบิบิมบับ+ซุป เป็นตัวแทนอาหารตามธรรมเนียมของเกาหลี เมื่อหลายร้อยปี เป็นอาหารที่มีความสมดุลเพราะมันมีผักต่างๆพร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข้าไปเพื่อสร้างรสชาติที่ยอดเยี่ยม
 • ที่พัก  โรงแรม GALAXY SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

                                                                                        

วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง  -  พลอยอเมทิส  -  Gimpo Outlet  -  Supermarket

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชม ผลิตภัณฑ์น้ำมันสนเข็มแดง นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ เป็นต้น
 • จากนั้นชม “โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส” พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
 • ให้อิสระทุกท่านช้อปปิ้ง HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกช้อปปิ้งกันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมายหลายยี่ห้อ
 • เย็น  รับประทานอาหารเย็น เมนู จิมทัค เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
 • หลังจากนั้นนำท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ร้านละลายเงินวอน เพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน
 • หลังจากนั้น ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสารการบิน JIN AIR LJ 003   เวลา  17.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา  21.10 น.

หมายเหตุ

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ อัตราค่าบริการนี้ เป็นการเดินทางตั้งแต่ 20 ท่าน

ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิ้งสิ้น**

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน ไป-กลับ พร้อมคณะ
 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมตามรายการที่ระบุห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก. 
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน
 • ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าสำหรับ
 • พาสปอร์ตต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง  และอื่นๆ
 • ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 40,000 วอน หรือ1400 บาท/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี )       
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกว่าสายการบินกำหนด                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมัดจำ 10,000 บาท *​หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น  ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 • ยกเลิกการเดินทางก่อน 20 วันยึดมัดจำ 50%
 • ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  * ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำ

 

 

 

Trip Facts

 • Gwangmyeong Cave,Anyang Art Park,Everland,พระราชวังคยองบกกุง,Hongdae & Myeongdong
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
 • สายการบิน JIN AIR
 • 5 วัน 3 คืน