fbpx

HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินตนตัวแตก! - 3 Days

shutterstock_517084480_resize
HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินตนตัวแตก!
18999

เที่ยวไป กินไปแบบฟิน ๆ พาชิม พาเที่ยวครบทุกไฮไลท์!!!

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

 

 

กำหนดการ

เดือนกุมภาพันธ์ 6321 - 23 ก.พ. 6318,999.-
เดือนมีนาคม 636 - 8 มี.ค. / 27 - 29 มี.ค. 63
เดือนเมษายน 63 3 - 5 เม.ย. / 18 - 20 เม.ย. 63
เดือนพฤษภาคม 638 - 10 พ.ค. / 29 - 31 พ.ค. 63
เดือนมิถุนายน 6319 - 21 มิ.ย. 63
พักเดี่ยว5,000.-

ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี   7,000 บาท
ราคาไม่เอาตั๋วเครื่องบิน  10,999 บาท

 

สรุปมื้ออาหารและโรงแรม

วันที่เช้ากลางวันเย็นโรงแรม
1XIMEN RELITE HOTELหรือระดับเทียบเท่า
2XIMEN RELITE HOTELหรือระดับเทียบเท่า
3--

มีอาหารสำหรับลูกค้า

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดซีเหมินติง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง

 • 05.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์  สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 • 07.05 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 11.50 น.  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน   ประเทศไต้หวัน
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
  (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
  หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรไต้หวัน พร้อมตรวจเช็คสัมภาระแล้วนั้น 
 • นำท่านเยือนแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งชิมอาหารเลิศรสมากมาย ที่ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  “สยามสแควร์เมืองไทย” มีทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง เริ่มต้นนำท่านชิม ร้านไก่ทอด HOT – STAR  ไก่ทอดชิ้นโต (ใหญ่เท่าหน้า) เป็นร้านไก่ทอดที่ตอนนี้ใครมาเที่ยวไต้หวันก็ต้องมาชิม และไฮท์ไลท์อีกอย่างหนึ่งนั่น คือ บะหมี่อาจง นำท่านต่อคิวเพื่อลิ้มรสบะหมี่ชื่อดัง บะหมี่อาจงจะมีลักษณะของน้ำซุปที่ข้นๆคล้ายๆกับกระเพาะปลาเสริมรสชาติด้วยจิ๊กโฉ่วจะได้รสชาติที่ลงตัวมาก จะเห็นได้ถึงผู้คนที่ยอมต่อแถวเพื่อซื้อกัน แต่ถึงจะมีการต่อแถวก็ไม่ต้องกังวล เพราะร้านนี้เขามีพนักงานมากพอที่จะทำให้ไม่ต้องรอนาน
 • เที่ยง  รับประทานอาหารเย็นแบบ STREET FOOD เมนูไก่ทอด HOT STAR +บะหมี่อาจง

 • จากนั้นนำท่านพักเพื่อย่อยอาหาร ณ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม มีอาณาเขตที่กว้างขวาง น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก พิเศษ!!พาทุกท่านไปชิม าไข่มุก ร้าน CHUN SHUI TANG ร้านชาไข่มุกต้นตำหรับร้านแรกของไต้หวัน มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่นี่เขาจะทำไข่มุกที่มีความนุ่มละมุนลิ้น ใหม่สดทุกวัน
 • ค่ำ  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Takao 1972   เมนู MALA SHABU
 • จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  “สยามสแควร์เมืองไทย” มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER  แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE , PUMA,ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก   อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก XIMEN RELITE HOTEL   หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สอง  D.I.Y พายสัปปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ฉือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น –
ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเยี่ยมชม โรงงานพายสับปะรด พร้อมทำ DIY ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทุกท่านจะได้ชมตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูกสับปะรดชื่อดัง จนถึงขั้นตอนการทำขนมรสเลิศ อิสระให้ทุกท่านได้ลองทำ ขนมพายสับปะรดด้วยตัวทุกท่านเอง ให้ท่านได้เลือกซื้อ ขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สับปะรด และขนมอื่นๆ อีกมากมาย
 • จากนั้นนำทุกท่านเยี่ยมชม  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว คาบสมุทรทางเหนือของไต้หวันที่ทุกท่านจะต้องประหลาดใจกับชายหาดที่มีหินสวยรูปร่างแปลกตามากมายที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและสายลมที่ปะทะมานับพันๆปี ไฮท์ไลท์ที่ทุกท่านไม่ควรพลาดก็คือโขดหินรูป “เศียรราชินี” ที่โด่งดังไปทั่วโลก
 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน YELIU SEAFOOD RESTAURANT
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฉือเฟิ่น  เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กลางหมู่บ้านมีทางรถไฟพาดผ่าน มีอาหารท้องถิ่นรถชาติดี มีน้ำตก Shifen ที่ยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมาก ใครที่แวะมาเที่ยวที่หมู่บ้านนี้นอกจากจะได้เที่ยวน้ำตกแล้ว ยังได้เพลิดเพลินกับการปล่อยโคมลอย (คล้ายโคมยี่เป็ง) และทานของอร่อยๆ ได้ตลอดสองข้างทาง โคมลอยของไต้หวัน มีชื่อว่า “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ปัจจุบันจะมีเทศกาลโคมไฟผิงสี หรือ  PingXi Sky Lantern Festival จัดขึ้นทุกปีในวันหยวนเซียว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกในรอบปีหลังผ่านพ้นตรุษจีน คล้ายกับเป็นวันส่งท้ายเทศกาลตรุษจีนนั่นเอง
 • นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ในอดีตที่นี่เคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองคำที่มีชื่อเสียงแต่หลังจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้าครอบครองไต้หวันและสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลง ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านโบราณอาหารพื้นเมืองรสเลิศพร้อมของที่ระลึกน่ารักๆตลอดทาง นำท่านชิม ขนมพื้นเมืองสุดแสนอร่อย “ไอติมโรตีถั่วตัด”
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองไทเป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆคือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็นร้านอาหารและขนมมีทั้งแบบแผงลอยและที่เป็นร้านเล็กๆ เกือบ 500 ร้านค้า ที่เน้นขายอาหารแบบท้องถิ่นของไต้หวันสไตล์ Street Food ต่างๆ

 • นำทุกท่านชิม ไส้กรอกเชียงฉาง ลักษณะคล้ายกับไส้กรอกอีสานแต่รสชาติต่างจากไส้กรอกอีสานมาก เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสได้ไปที่ตลาดแห่งนี้
 • จากนั้นพาท่านชิมอีกหนึ่งไฮท์ไลท์  คือ ขนมปังไส้หมู / เนื้อ ที่เขาจะย่างในโอ่ง มีความหอมน่าทานมากๆ ตัวแป้งมีความนุ่ม ส่วนไส้ด้านในมีทั้งหมู และ เนื้อ ให้ท่านได้ลองชิม พิเศษ!! เชิญท่านชิม น้ำฟัก เป็นเครื่องดื่มที่นิยมเป็นอย่างมากของคนไต้หวันและนักท่องเที่ยว บอกเลย ห้ามพลาด!!! และนอกจากนี้ยังมีอาหารอีกหลากหลายชนิดให้ท่านเลือกรับประทานกันอย่างจุใจ   เช่น ปลามึกย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ข้าวขาหมู, และชาไต้หวันต่างๆ เต้าหู้เหม็นที่เป็นของขึ้นชื่อ เป็นต้น อีกโซนของตลาดจะเป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบๆอาคารตลาดนี้ จะขายของผสมกันไปทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ ของใช้เด็ก ของที่ระลึก โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ และอื่นๆ ทั้งเป็นแบรนด์นานาชาติและร้านท้องถิ่นด้วย
 • ค่ำ  รับประทานอาหารเย็นแบบ STREET FOOD เมนู ไส้กรอกเชียงฉาง +ขนมปังไส้หมู / เนื้อ+น้ำฟัก
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก XIMEN RELITE  HOTEL   หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สาม  วัดหลงซานซื่อ – DUTY FREE –  ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 บาท)ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
 • นำทุกท่านท่านไหว้พระขอพร วัดหลงซานซื่อ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ซึ่งขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน
 • จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ในราคาที่ถูกเป็นพิเศษ
 • นำทุกท่านเยี่ยมชม   ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 บาท) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที

 • เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารชื่อดัง  DIN TAI FUNG  เมนูเสี่ยวหลงเปา
 • นำท่านตะลุยทาน เมนูขึ้นชื่อของไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ร้านดัง ณ ร้านต้นตำรับ ที่ DIN TAI FUNG ที่เป็นที่นิยมและเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีรสชาติดีที่อร่อยที่สุด ซึ่งเชฟจะทำแผ่นแป้งเนื้อเนียนนุ่มอร่อย กับไส้ที่ปรุงรสอย่างลงตัว และจับเป็นจีบปิด 18 จีบอย่างสวยงาม ทานคู่กันกับซอสสูตรเฉพาะ ก่อนรับประทานต้องจิ้มตัวแป้งให้น้ำซุปไหลออกมา แล้วทานไปทั้งคำ ร้านนี้มีสาขาที่เมืองไทย ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งสายกินหลายท่านที่ลิ้มรสแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “รสชาติขั้นเทพ”

 • จากนั้นนำท่านเดินเล่น ตลาดซีเหมินติง อีกครั้ง เพื่อเลือกซื้อของฝากและเก็บตกเมนูที่ท่านอยากลิ้มลองเพิ่มเติม ก่อนกลับจากซีเหมินติง นำทุกท่าน ชิมชาไข่มุกร้านดัง TIGER SUGAR เป็นร้านที่มีความนิยม จะเห็นได้จากการรีวิวจากบล็อกเกอร์ต่างๆให้คะแนนร้านนี้มาเป็นอันดับ 1 ของชาไข่มุกไต้หวันเลยทีเดียว
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
 • 20.05 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 635  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 • 22.50 น.  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้นทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นสำคัญ ***

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จำนวนผู้เดินทางต่ำกว่า  25 ท่าน(ผู้ใหญ่)โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
 2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดำเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
 5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมัน ณ ปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามราคาตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 

เรื่อง การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันให้กับคนไทยเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559

 • ทางรัฐบาลไต้หวันได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศไต้หวันให้กับคนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศไต้หวัน ได้ประกาศเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และสามารถพำนักในประเทศไต้หวันได้ 30 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศไต้หวันเกิน 30 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปกติ)

 

เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศไต้หวัน มีดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศไต้หวัน (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศไต้หวันได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศไต้หวัน (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
  (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศไต้หวัน (ในกรณีเดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารดังกล่าว)

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศไต้หวัน (สำหรับกรณีการเข้าประเทศไต้หวันด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 2. กิจกรรมใดๆที่จะกระทำในประเทศไต้หวัน จะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 30 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศไต้หวัน มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการไป–กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)
 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 5. ค่ารถรับ–ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน THAI AIRWAYS ขาไปท่านละ 30 กก.  ขากลับท่านละ 30 กก.
 8. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 9. ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
  - การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย  อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000บาท
  - ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้ )

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 1,200 บาท  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออก ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
 4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)
 5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทยกรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า–ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)
 7. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตไทยที่ต้องการอยู่เกิน 30 วัน
 8. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตราชการ (พาสปอร์ตราชการต้องทำวีซ่าทุกกรณี)

เงื่อนไขการจองและการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือ ชำระทั้งหมด
 2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20-30 วัน กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
 3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง และแนบสำเนาพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ)
 4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

Trip Facts

 • ตลาดซีเหมินติง,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน,วัดหลงซาน,ตึกไทเป 101,
 • กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน
 • สายการบินไทย
 • 3 วัน 2 คืน