fbpx

ล่องเรือสำราญ คอสตาเวเซีย ฮ่องกง เวียดนาม 8 วัน 7 คืน (TG, CX, HX) - 8 Days

ล่องเรือสำราญ คอสตาเวเซีย ฮ่องกง เวียดนาม 8 วัน 7 คืน (TG, CX, HX)
36900

วัดหยุดสุดขีดล่องเรือสำราญน่านน้ำสากล…ชมวิวเมืองดานัง ช๊อปปิ๊ง ไหว้พระเพลิน ๆ ที่ฮ่องกง

..สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สั่งจองทัวร์ ติดต่อเราเลย..

เพิ่มเพื่อน

 

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 17-24 เมษายน 2562

 

ประเภทห้องพักบนเรือ

COSTA VENEZIA

ผู้ใหญ่ท่านล่ะ

(พัก 2 ท่านต่อห้อง)

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว
Inside Classic36,90026,90020,90044,900
Oceanview Classic48,90026,90020,90063,900
Balcony Classic56,90026,90020,90073,900
Mini Suiteโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
Suite
Grand Suite

 

สรุปมื้ออาหาร

วันเช้ากลางวันเย็น
1---
2
3
4
5
6
7
8--

มีอาหารสำหรับลูกค้า

วันแรกของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล

 • 13.00 น.  พร้อมกัน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

หมายเหตุ
รถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ สามารถขึ้นรถได้ที่ ข้างสวนจุฬา 100 ปี บริเวณหลังตลาดสามย่าน และกรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทำจองเลย และสามารถแจ้งเพิ่มการสำรองรถ  ล่าช้าได้ที่สุด 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
(***หรือจุดที่ท่านสะดวก***)

(สำคัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)

*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***

 • 17.00 น.  เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตัดผ่านอ่าวไทยสู่น่านน้ำสากล

 

วันที่สองของการเดินทาง  อิสระบนเรือสำราญ

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

เที่ยง

 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
 • ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA VENEZIA

 

Image result for COSTA VENEZIA

 

วันที่สามของการเดินทาง ฟู หมิง, เวียดนาม

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
 • 08.00 น.  เรือสำราญ COSTA  VENEZIA  จอดทอดสมอท่าเรือ ฟู หมิง (Phu My)

  ***อิสระให้ท่านเลือก  ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ***

เที่ยง

 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

ค่ำ

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
 • 21.00 น.  เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือฟู หมิง(Phu My) เดินทางสู่ท่าเรือ Da-Nang

 

วันที่สี่ของการเดินทาง น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

เที่ยง

 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ
 • ทุกท่านสามารถเข้ารับประทานอาหารตามรอบที่ได้มีเอกสารวางไว้ให้ในห้องพัก ท่านยังสามารถอิสระพักผ่อน หรือ เลือกใช้บริการพร้อมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรไว้บเรือสำราญ COSTA VENEZIA

 

Related image

 

Image result for costa venezia restaurants

 

วันที่ห้าของการเดินทาง    Da-Nang, เวียดนาม

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
 • 08.00 น.  เรือสำราญ COSTA  VENEZIA  จอดทอดสมอท่าเรือ Da-Nang

*** อิสระให้ท่านเลือก  ซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่ทางเรือมีบริการ***

 

เที่ยง

 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
 • 20.00 น.  เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ Da-Nang เดินทางสู่ท่าเรือ Shenzhen

 

วันที่หกของการเดินทาง  น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

เที่ยง

 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

 

Related image

 

Image result for costa venezia restaurants

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง         Shenzhen – HONG KONG

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
 • 07.00 น.  เรือสำราญ COSTA  VENEZIA  จอดทอดสมอท่าเรือ Shenzhen

เที่ยง

 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
 • 14.00 น.  เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ Shenzhen เดินทางสู่ท่าเรือ HONG KONG

เย็น

 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
 • 20.00 น.  เรือสำราญ COSTA  VENEZIA  จอดทอดสมอท่าเรือ HONG KONG

หมายเหตุ

ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

 

วันที่แปดของการเดินทาง     Kai Tak Terminal , HONG KONG

เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • 11:45 น.  ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง
 • 11:45 น.  ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกาะลันเตา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จุดนัดพบประตูทางออก นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนสำหรับรถยนต์และรถไฟที่ยาวที่สุดของโลกมีระยะทาง2.2กิโลเมตรซึ่งได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังระดับโลกนอร์แมน ฟอสเตอร์ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกง

ธรรมเนียมการไหว้เทพเจ้าแชกง

 • เมื่อเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นขนาดมหึมาของท่านแชกง
 • อธิษฐานขอพรและมองหน้าท่าน อย่างมุ่งมั่น
 • ทำพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตาโดยใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา
 • ถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดี ให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวา
 • ถ้าชีวิตดีอยู่แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย
 • เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้วตีกลอง อีก 3 ครั้ง ดังๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน และให้พรนั้นสมประสงค์

 

 

 • จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม งานฮวงจุ้ย ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับยอดเยี่ยม เครื่องประดับกังหันนำโชค จี้ แหวน กำไล สวมใส่เสริมความเฮง ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ค้าขายธุรกิจใดๆ ก็รุ่งเรืองมากมาย เดินทางไปที่ใดหนใดก็แคล้วคลาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดก็สมดั่งใจปรารถนาทุกประการ และร้านปี่เซี่ยะหยก สัตว์นำโชคลาภความมั่งมี
 • ย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) บนถนนนาธาน ฝั่งเกาลูน หากท่านต้องการอัพเดตเทรนด์ล่าสุดของฮ่องกง ต้องถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย บนฝั่ง เกาลูน ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ำสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กันเลยทีเดียว สวรรค์ของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง นับว่าเป็นแหล่งขายเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกมากมาย หากนักท่องเที่ยวควรจะต่อรองราคาให้ดี เพราะอาจจะเจอที่ถูกกว่าในร้านถัดไป ทางที่ดีควรเดินสำรวจราคาหลายๆ ร้านก่อนตัดสินใจเมืองที่ไม่เคยหลับ

 

 

 • ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
 • 18.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
 • 20.45 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทยเที่ยวบิน TG607
 • 22.25 น.  เดินทางถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ 

หรือเที่ยวบิน

 • 19.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
 • 21.35 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคเที่ยวบิน CX617
 • 23.13 น.  เดินทางถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ  
 • 20.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
 • 22.25 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคเที่ยวบิน CX709
 • 12.15 น.  เดินทางถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ

หรือเที่ยวบิน

 • 19.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
 • 21.45 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบิน HX761
 • 23.55 น.  เดินทางถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ  
 • 21.30 น.  เดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง
 • 00.35 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบิน HX769
 • 02.35 น.  เดินทางถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ

 

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งาน

อย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง

ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

มาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง

หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

*** เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***

*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ***

หมายเหตุ :

 1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
 2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
 4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 5. สตรีที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ในการขึ้นเรือ

อัตรานี้รวม:

 1. ห้องพักบนเรือสำราญ 8 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
 2. ตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย ฮ่องกงแอร์ไลน์ คาเธ่ย์แปซิฟิคแอร์เวย์ ชั้นประหยัด เส้นทาง ฮ่องกง - กรุงเทพ
 3. อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ
 4. รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง
 5. ค่าตั๋วเครื่องบินขากลับโดย สายการไทย/สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด เส้นทาง สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
 6. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

 1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
 2. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
 3. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี

 

อัตรานี้ไม่รวม:

 1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 5  USD/NIGHT
 2. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
 3. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 4. ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 6. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 3 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์เรือสำราญครั้งนี้ และรบกวนชำระยอดเต็มที่เหลือหลัง 14 วันทำการนับจากวันที่ชำระยอดมัดจำ

การยกเลิก

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 60 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)

Trip Facts

 • เกาะลันเตา,วัดแชกงหมิว,ย่านจิมซาจุย,ล่องเรือสำราญน่านน้ำสากล-Da Nang-Shenzhen-ฮ่องกง
 • ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
 • ฮ่องกง
 • สายการบินการบินไทย,สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค,สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์
 • 8 วัน 7 คืน