fbpx

Giants Causeway Beach

สถานที่สุดแปลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกอีกหนึ่งแห่งก็คือ “Giants Causeway Beach”

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986

ชายหาดเสาหินทรงหกเหลี่ยมที่เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ เสาหินเหล่านี้มีมากถึง 40,000 แท่ง

ที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาเมื่อประมาณ 50,000 – 60,000 ปีที่แล้ว

เสาหินเหล่านี้เรียกกันว่าเสาหินบะซอลต์ การที่เสาหินมีทรงเป็นเสาเกิดจากเนื้อหินมีความสม่ำเสมอกัน

เมื่อลาวาเริ่มหดตัว แรงหดตัวจะขยายไปทั่วทั้งพื้นผิว และแตกเป็นทรงเลขาคณิต

.

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสุดแปลกที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ

ถ้าหากได้ไปเที่ยวไอร์แลนด์ ต้องไปเก็บภาพกันสักครั้ง

.

Photo By

Dimitry Anikin on Unsplash
Hugo Kemmel on Unsplash
Sean Kuriyan on Unsplash
K. Mitch Hodge on Unsplash