เมืองเพตรา (Petra) จอร์แดน

เมืองเพตรา (Petra)

เพตรา จอร์แดน️ เป็นอีกหนึ่งสถานที่อารยธรรมโรมัน
ที่น่าไปสัมผัสไปชมนครหินแกะสลักโบราณ
เมืองมรดกโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ 

ลองดูนี่สิ!! คุณอาจจะชอบสิ่งเหล่านี้...