หลวงพระบาง (Luang Prabang)

หลวงพระบาง

“หลวงพระบาง” เมืองมรดกโลกแห่งศิลปะวัฒนธรรม
เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีครบทุกมุมทั้งประวัติศาสตร์
ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

ลองดูนี่สิ!! คุณอาจจะชอบสิ่งเหล่านี้...