มหาวิหารเซนต์เบซิล (Saint Basil’s Cathedral)

มหาวิหารเซนต์เบซิล

อีกหนึ่งสถานที่ในโซนจัตุรัสสีแดง…กับสถาปัตยกรรมสุดทึ่ง
“มหาวิหารเซนต์เบซิล” ชื่อเสียงโด่งดัง
เป็นที่รู้จักมากมายกับมหาวิหารที่มีความสวยแปลก และโดดเด่น 

ลองดูนี่สิ!! คุณอาจจะชอบสิ่งเหล่านี้...