fbpx

พระราชวังโทพคาปี (Topkapi Palace)

คอประวัติศาศตร์ไม่ผิดหวังจริง ๆ เมื่อได้มาเที่ยวตุรกี


บ้านเมืองสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์เป็นที่น่าติดตาม


ทั้งประวัติความเป็นมาและความน่าทึ่งของสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย


“พระราชวังโทพคาปี” อีกหนึ่งสถานที่สำคัญตั้งแต่สมัยจักรวรรดิออตโตมัน


.


.


เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนเนินเขา และอยู่ภายในพื้นที่เขตประวัติศาสตร์


ภายในพระราชวังได้เปิดในนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชม


แต่จะเปิดให้เข้าชมเพียงบางห้อง พระราชวังนี้เดิมเป็นที่พำนัก


ขององค์สุลต่านและผู้ติดตามมายาวนาน ตัวพระราชวังอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง


ตามแต่ความชอบขององค์สุลต่านแต่ละองค์


และใช้เป็นสถานที่ว่างานแผ่นดินของออตโตมันอีกด้วย


แต่ก็ยังคงรูปอาคารสไตล์ตุรกีมากไม่น้อย


การจัดตกแต่งตั้งแต่รั้วที่สู๊งสูงของพระราชวังและการจัดสวนทุกอย่างสวยงาม


ตัวพระราชวังจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันก็คือ


พระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นในและฮาเร็ม


โดยพระราชวังชั้นนอกจะใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง


และใช้สำหรัยบว่างานราชการต่าง ๆ ส่วนพระราชวังชั้นใน


เป็นที่ประทับของเหล่าลูกและภรรยาขององค์สุลต่าน


ซึ่งในเขตพระราชวังชั้นในนี้ผู้ชายจะไม่สามารถเข้าไปได้โดยเด็ดขาด


และฮาเร็มชื่อก็รู้เลยว่าเป็นที่พำนักของหญิงสาวที่คอยรับใช้องค์สุลต่าน


ซึ่งภายในจะมีห้องถึง 300 ห้อง แต่เปิดใช้เพียง 30 ห้อง


คือทุกส่วนของพระราชวังแห่งนี้ดูน่าติดตามไปหมด


ที่สำคัญยังไม่รับการสถาปนาให้เป็นมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์


และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ทุกอย่างคือดูอลังมากเวอร์จริง ๆ


อีกหนึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวชอบคือการได้ขึ้นไปชมวิวเพราะเป็นอีกจุดชมวิวที่สุดของเมือง

อิสตันบูล


.


.


ตุรกีเป็นอะไรที่ต้องไปสัมผัสด้วยตาจริง ๆ ทุกอย่างดูสวยและขลึงขลัง


มีประวัติที่มาน่าติดตามทุกสถานที่เลยคอประวัติศาสตร์ ห้ามพลาดเลยนะ

.

Photo by

Meric Dagli

topkapisarayi.gov.tr


turkeytraveljournal.com


istanbultourstudio.com


worldwanderista.com


surahotels.com

ลองดูนี่สิ!! คุณอาจจะชอบสิ่งเหล่านี้...