fbpx

พระราชวังโทพคาปี (Topkapi Palace)

คอประวัติศาศตร์ไม่ผิดหวังจริง ๆ เมื่อได้มาเที่ยวตุรกี

บ้านเมืองสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์เป็นที่น่าติดตาม

ทั้งประวัติความเป็นมาและความน่าทึ่งของสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัย

“พระราชวังโทพคาปี” อีกหนึ่งสถานที่สำคัญตั้งแต่สมัยจักรวรรดิออตโตมัน

.

.

เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนเนินเขา และอยู่ภายในพื้นที่เขตประวัติศาสตร์

ภายในพระราชวังได้เปิดในนักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชม

แต่จะเปิดให้เข้าชมเพียงบางห้อง พระราชวังนี้เดิมเป็นที่พำนัก

ขององค์สุลต่านและผู้ติดตามมายาวนาน ตัวพระราชวังอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

ตามแต่ความชอบขององค์สุลต่านแต่ละองค์

และใช้เป็นสถานที่ว่างานแผ่นดินของออตโตมันอีกด้วย

แต่ก็ยังคงรูปอาคารสไตล์ตุรกีมากไม่น้อย

การจัดตกแต่งตั้งแต่รั้วที่สู๊งสูงของพระราชวังและการจัดสวนทุกอย่างสวยงาม

ตัวพระราชวังจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันก็คือ

พระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นในและฮาเร็ม

โดยพระราชวังชั้นนอกจะใช้ในการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

และใช้สำหรัยบว่างานราชการต่าง ๆ ส่วนพระราชวังชั้นใน

เป็นที่ประทับของเหล่าลูกและภรรยาขององค์สุลต่าน

ซึ่งในเขตพระราชวังชั้นในนี้ผู้ชายจะไม่สามารถเข้าไปได้โดยเด็ดขาด

และฮาเร็มชื่อก็รู้เลยว่าเป็นที่พำนักของหญิงสาวที่คอยรับใช้องค์สุลต่าน

ซึ่งภายในจะมีห้องถึง 300 ห้อง แต่เปิดใช้เพียง 30 ห้อง

คือทุกส่วนของพระราชวังแห่งนี้ดูน่าติดตามไปหมด

ที่สำคัญยังไม่รับการสถาปนาให้เป็นมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ทุกอย่างคือดูอลังมากเวอร์จริง ๆ

อีกหนึ่งสิ่งที่นักท่องเที่ยวชอบคือการได้ขึ้นไปชมวิว

เพราะเป็นอีกจุดชมวิวที่สุดของเมืองอิสตันบูล

.

.

ตุรกีเป็นอะไรที่ต้องไปสัมผัสด้วยตาจริง ๆ ทุกอย่างดูสวยและขลึงขลัง

มีประวัติที่มาน่าติดตามทุกสถานที่เลยคอประวัติศาสตร์ ห้ามพลาดเลยนะ

.

Photo by

.

Meric Dagli

topkapisarayi.gov.tr

turkeytraveljournal.com

istanbultourstudio.com

worldwanderista.com

surahotels.com

ลองดูนี่สิ!! คุณอาจจะชอบสิ่งเหล่านี้...