fbpx

ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm Temple)

ปราสาทตาพรหม

ชมความเก่าแก่ น่าค้นหาของ “ปราสาทตาพรหม”

บรรยากาศความลึกลับของที่ยังคงติดอยู่ในหัว มันดูมีอะไรน่าค้นหา


.


.

ปราสาทตาพรหมเป็นวัดในศาสนาพุทธ ตัวปราสาทจะมีต้นไม้เกาะเรื้อยขึ้นมา

เป็นความสวยงามของธรรมชาติที่ติดอยู่กับตัวปราสาท

แม้ก่อนการสร้างจะมีการตัดออกแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรกับต้นไม้ที่เรื้อย

ขึ้นมาชอนไชตามตัวปราสาทได้แอดได้ลองไปสัมผัสด้วยตัวเอง

ต้นไม้ที่เรื่อยปกคลุมตามตัวปราสาทมันต้นใหญ่มากจริง ๆ

จนมันดูกลืนไปกับตัวปราสาทเลยนะ

แม้ปราสาทนี้จะมีอายุยืนยาวมานาน แต่ก็ยังคงสภาพ

ที่ดีอยู่ทั้งปฏิมากรรมนูนต่ำ-สูง มันยังคงมีให้เห็นบ้าง

อาจจะมีขาดหายไป จากที่แอดเดินวนชมรอบ ๆ ในตัวปราสาทก็จะเป็นปฎิมากรรมเรื่องเล่า

ทุกอย่างที่มีดูมีรายละเอียดมากมายจริง ๆ

อากาศตอนแอดไปก็ร้อนนิด ๆ เข้าไปข้างในได้บรรยากาศดูลึกลับน่าค้นหา

ที่นี่ฝุ่นเยอะหน่อยตั้งแต่ทางเข้าเลยพกแมสไปกันฝุ่นหน่อยก็ดี

และแน่นอนว่าขอทานต้องเจอ!! จะเจอตรงทางเข้าอาจจะตื้อ ๆ เราหน่อย

อย่าไปให้ความสนใจก็พอ


.


.

การเดินทางไปไม่ยากจมีรถคอยให้บริการ ราคาไม่แรงมาก

การไปเยือนกัมพูชาถือว่าได้ไปเปิดประสบการณ์ใกล้บ้าน

ที่น่าประทับใจอีกหนึ่งประเทศ

.

Photo by

Daniel Lienert

Raph Howald

thisgirlabroad.com

meros.org

ลองดูนี่สิ!! คุณอาจจะชอบสิ่งเหล่านี้...