fbpx

ทัชมาฮาล (Taj Mahal)

“ทัชมาฮาล” สถาปัตยกรรมแห่งความรัก 😍🕌

ความสวยงามหลังความตายที่ถูกสร้างขึ้นด้วยความรัก

สิ่งปลูกสร้างที่ได้ชื่อว่าเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 🌍

.

.


ทัชมาฮาล ตั้งอยู่ในเมืองอัครา ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา ประเทศอินเดีย 🇮🇳️ เป็นสุสานหินอ่อนที่

ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระ

จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลให้กับพระมเหสีของพระองค์สถาปัตยกรรมสุสานที่มีความงดงาม 


ถ้าพูดถึงสุสานหลาย ๆ คนคงคิดว่ามันต้องอบอวลไปด้วยความโศกเศร้าใจไม่น่าย่างกาย

เข้าไปสักเท่าไหร่กับสถานที่แบบนี้ แต่ทัชมาฮาลมีประวัติการก่อสร้างที่น่าตราตรึงใจถึง

ความรักของคนทั้ง 2 ที่มีต่อกัน ❤️ 📸


.


.


นายช่างที่ออกแบบทัชมาฮาล ชื่อ อุสตาด ไอซา ถูกประหารชีวิตเพื่อไม่ให้ไปออกแบบ

สถาปัตยกรรมใด ๆ ที่สวยกว่าได้ ส่วนหัวของทัชมาฮาลมีลักษณะโดมที่เรียกว่าโอเนียน

โดมสถาปัตยกรรมแห่งนี้สร้างขึ้นมาด้วยหินอ่อนและศิลาแลงประดับตกแต่งสวยงามล้วน

เป็นวัสดุที่มาจากหลายที่ เพื่อนำมาสร้างเป็น “ทัชมาฮาล”น่าอัศจรรย์ไม่น้อยที่สุสานแห่งนี้

ดูสวยงามน่าเข้าไปเยี่ยมชมแตกต่างจากสุสานอื่น ๆ 


.


.


เดินทางจากสนามบินเดลีย์ ถ้านั่งแท๊กซี่🚕 ไปใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงหรือนั่งรถไฟ 🚊

ไปลงที่เมืองอักกร้าอันนี้ไปเช้าเย็นกลับได้ แล้วต่อตุ๊ก ๆ ตกลงราคากันดี ๆ แอดเตือนแล้วนะฮ่า


.


.

#YOUGOIGO


#INDIA


#TAJMAHAL

ดูรูปเพิ่มเติมคลิกที่นี้

ลองดูนี่สิ!! คุณอาจจะชอบสิ่งเหล่านี้...