fbpx

ทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์ (Crescent Lake)

ธรรมชาติสร้างความน่าอัศจรรย์เสมอจริง ๆ

ทั้งความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์

แม้ในบางพื้นที่จะดูไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่ธรรมชาติกลับเป็นสิ่งที่ดึงดูด

ให้เกิดความน่าสนใจขึ้นมา จนเป็นที่จดจำ

“ทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์”อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว

ที่ธรรมชาติสร้างสวรรค์ขึ้นมา ตั้งอยู่มณฑลกานซู ประเทศจีน

มีลักษณะเป็นทะเลสาบรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว

ที่ถูกล้อมรอบด้วยเนินทราย ทะเลสาบกลางทะเลทรายมันสวยงามมากจริง ๆ

เป็นทะเลสาบที่ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกอีกสถานที่หนึ่งของประเทศจีน

และความพิเศษของทะเลสาบแห่งนี้มันอยู่ที่ ปรากฎการณ์พิเศษของทิศทางกระแสลม

ซึ่งจะไม่พัดลงล่าง กลับพัดขึ้นบนเสมอ ทรายจึงไม่ทับถมแหล่งน้ำ ตามหลักทฤษฎีกลศาสตร์อากาศ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว จึงไม่ถูกกลืนหาย

นี่แหละ…ที่มาของคำว่าธรรมชาติสร้างสรรค์ สวยงามจนน่าไปสัมผัสให้เห็นด้วยตาตัวเอง

.

Photo by

Jing Ang

Steve Long

Steven Kang

Laika ac

simotron

feel-planet.com

advantour.com

.

#yougoigo

#ถ้าคุณไปเราพาไป

#จีน

#ทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์

ลองดูนี่สิ!! คุณอาจจะชอบสิ่งเหล่านี้...