ทะเลสาบสีชมพู (Lake Hillier)

ทะเลสาบสีชมพู

น้ำทะเลสีฟ้าแอดว่ามันคือที่สุดละจริง ‼️
แต่มาเจอ “ทะเลสาบสีชมพู” Lake Hillier ที่ประเทศออสเตรเลีย