fbpx

โบสถ์ซานออกัสติน (San Agustin Church)

ซานออกัสติน (San Agustin Church)

ไปเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อไปถึงกรุงมะนิลา ต้องไปชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่

อย่างโบสถ์ “ซานออกัสติน (San Agustin Church)” โบสถ์ชื่อดังหนึ่งใน 4 โบสถ์บาโรกของฟิลิปปินส์

ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้วยโครงสร้างของโบสถ์

ที่สร้างมาจากหินเก่าแก่ที่สุดในประเทศ ซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2132 ถือว่ามีอายุยาวนานถึง 400 กว่าปีเลยทีเดียว
.

ความโดดเด่นเลยก็คือเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากเม็กซิโก

ถือว่าได้รับอิธิพลจากทางตะวันตกมาเยอะมากทีเดียว

แต่โบสถ์นี้ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่ถึงสามครั้งด้วยกัน หลังแรกเลยสร้างจากไม้ไผ่กับใบจาก

แต่ก็ไดถูกไฟไหม้เสียหาย ต่อมาก็ได้มีการสร้างใหม่บนพื้นที่เดิม

แต่หลังที่สองนี้สร้างขึ้นด้วยไม้อย่างเดียวแต่ก็ถูกไฟไหม้อีกครั้ง

โบสถ์หลังปัจจุบันก็คือหลังที่สาม สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมเช่นกันแต่สร้างด้วยหินอ่อน

มีความโดดเด่นชวนมอง เป็นที่สนใจของผู้คนมากมาย

เพราะด้วยประติมากรรมแบบจีนผสมผสานกับศิลปะยุโรป
.

ใครชื่นชอบอยากจะไปเห็น ไปเที่ยวได้ทุกวันเลยนะ แต่วันอาทิตย์จะเปิดแค่ครึ่งวัน

อ้อ แล้วก็ยังมีพิพิธภัณ์ให้เข้าชมด้วย จัดแสดงสิ่งของน่าสนใจด้านศาสนาเพียบ
.

Photo By
fabulousphilippines.com
timetravelturtle.com
pinterest.com – John Scoblic

ลองดูนี่สิ!! คุณอาจจะชอบสิ่งเหล่านี้...