fbpx
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

 1. ฉันควรจะเตรียมตัวอย่างไร หากฉันมีแผนในการเดินทางเร็ว ๆนี้?

สิ่งสำคัญสำหรับทุกท่านก่อนการเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้ง ที่ท่านไม่สามารถละเลย และต้องตรวจสอบด้วยตัวเองทุกครั้งนั่นคือ

 • หนังสือเดินทาง หากท่านยังไม่มีต้องรีบไปดำเนินการขอหนังสือเดินทางเป็นลำดับแรก ดูที่นี่ แต่ถ้าท่านเคยมีแล้ว ท่านต้องตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางทันที โดยกรณีทั่วไปหนังสือเดินทางที่สามารถใช้เดินทางไปต่างประเทศได้ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และเพื่อความปลอดภัย ขอให้ท่านนับวันที่เหลือนั้นจากวันที่ท่านได้เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว เช่น ถ้าท่านมีแผนการเดินทางไปฝรั่งเศส ในวันที่ 15 พฤษภาคม และจะกลับในวันที่ 20 พฤษภาคม หนังสือเดินทางของท่านควรมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ 20 พฤษภาคม เป็นต้น
 • วีซ่าของประเทศที่ท่านต้องการจะไป หากท่านเดินทางไปยังประเทศใดๆ ท่านจะต้องเช็คเสมอว่า ประเทศนั้น ๆ ต้องใช้วีซ่าเพื่อเข้าประเทศหรือไม่ โดยท่านสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าสถานฑูตหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ของสถานฑูตของประเทศนั้น ๆ ที่มีสาขาประจำประเทศไทย หรือสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าไทยทราเวลเซ็นเตอร์ กรณีท่านได้ซื้อบริการท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ ไว้

กรณีต้องขอวีซ่า ท่านจะต้องเผื่อเวลาและขั้นตอนในการขอวีซ่าและเตรียมหลักฐานที่แสดงให้กับสถานฑูตเห็นว่า ท่านมีจุดประสงค์ในการเดินทางไปประเทศนั้นๆ

กรณีไม่ต้องขอวีซ่า โดยส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ ยกตัวอย่าง เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฯลฯ จะให้วีซ่ากับท่านเมื่อท่านไปถึง ณ สนามบิน ประเทศนั้น โดยการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์ขาดของกองการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ซึ่งก่อนการเดินทางนั้นท่านไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อน

 • ตั๋วเครื่องบิน การจองตั๋วเครื่องบิน ควรเริ่มทำทันทีพร้อม ๆ กับการที่ท่านมีกำหนดการเดินทางที่ค่อนข้างแน่นอนไว้แล้ว โดยท่านสามารถจองบริการตั๋วเครื่องบินกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ได้ล่วงหน้าหลายเดือนก่อนการเดินทาง การจองตั๋วเครื่องบิน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ ตราบเท่าที่ท่านยังไม่ได้ทำการออกตั๋ว แต่ท่านต้องพึงระวังว่าตั๋วเครื่องบินบางประเภท โดยเฉพาะตั๋วเครื่องบินราคาโปรโมชั่นต่าง ๆ ทางสายการบินมักบังคับวันออกตั๋วมาเสมอ และมักจะให้เวลาไม่นานนักในการตัดสินใจซื้อ มิเช่นนั้นที่นั่งที่เคยยืนยันไว้แล้วอาจถูกยกเลิกได้ ซึ่งในบางกรณีท่านอาจรอผลของเอกสารวีซ่าอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตัดสินใจว่าจะออกตั๋วหรือไม่ ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะเรียนให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านพิจารณาตัดสินใจตามดุลยพินิจของท่านเอง อีกกรณีที่จองตั๋วเครื่องบินไปแล้ว แต่หนังสือเดินทางเล่มเก่าเจ้ากรรมดันหมดอายุ ตั๋วเครื่องบินทุกอย่างกรอกข้อมูลเป็นของเล่มเก่าทั้งหมด ไม่ต้องกังวลไป ท่านสามารถนำหนังสือเดินทางเล่มเก่า และเล่มใหม่เดินทางด้วยกันได้เลย เพื่อป้องกันการผิดพลาด แต่ตัวสะกดในหนังสือเดินทางเพียงสะกดเหมือนกัน ก็ใข้ได้แล้ว

ดังนั้น 3 สิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่ท่านต้องพิจารณาแต่เนิ่นๆ ทุกครั้งเมื่อท่านวางแผนว่าจะต้องเดินทาง

 1. ยังไม่มีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางหมดอายุแล้ว จะต้องทำอย่างไร?
 • หนังสือเดินทาง เป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ผู้เดินทางทุกท่านควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจจองบริการท่องเที่ยว เดินทาง นอกจากจะใช้ในการเป็นเอกสารแสดงตัวตนของผู้เดินทางในการเข้า หรือ ออกเมืองต่าง ๆ ในต่างประเทศแล้ว ยังต้องใช้พกติดตัวตลอดระยะเวลาที่เราอาศัยอยู่ในต่างประเทศด้วย ซึ่งมีความสำคัญมาก และควรคำนึงถึงเป็นลำดับแรกก่อนสิ่งอื่น ซึ่งเราสามารถให้คำแนะนำในการทำหนังสือเดินทาง หรือต่ออายุหนังสือเดินทางกับท่านได้ แต่หน้าที่ในการขอหนังสือเดินทาง ต่ออายุหนังสือเดินทาง ตรวจสอบหนังสือเดินทางและความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือเดินทาง รวมถึงวันหมดอายุของหนังสือเดินทางของท่าน เหล่านี้เป็นหน้าที่ที่ผู้เดินทางพึงกระทำและตรวจสอบด้วยตัวเองทุกครั้ง เมื่อท่านมีแผนในการเดินทางในเร็ว ๆ นี้

 

การซื้อสินค้าบริการ สำรองที่นั่ง และ ชำระเงิน

 

 1. สามารถติดต่อจองทัวร์และบริการต่างๆได้อย่างไร

สามารถติดต่อ และสอบถามรายละเอียดจากแอดมินได้ตลอดเวลาผ่านทาง  

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 062-695-1553 | โทรศัพท์ : 02-551-2097

LINE ID : @yougoigoth (ตอบไวมาก) | อีเมล์ : contact@yougoigo.co

สามารถติดต่อได้ในวันทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.  ที่อยู่ : บริษัท บี.ยู. แอสเซส จำกัด เลขที่ 505/6 ซอยพหลโยธิน 48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

 1. จะชำระเงินให้บริษัทฯ ด้วยวิธีการใดได้บ้าง ?

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีความสนใจในบริการ เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึง วิธีการชำระเงิน ซึ่งท่านสามารถเลือกได้หลายช่องทาง ดังนี้

 • ชำระด้วยเงินสด บริษัทฯ รับชำระเงินสดสกุลเงินบาทไทย เท่านั้น (ยกเว้นในบางกรณี) โดย ชำระที่ศูนย์บริการลูกค้าได้เท่านั้น
 • ชำระด้วยใบแจ้งยอดชำระเงิน (Bill Payment) เอกสาร”ใบเแจ้งยอดชำระเงิน” (Bill Payment) เป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการซื้อขายสินค้าและบริการ โดยออกมาพร้อมกับเอกสาร ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ เพื่อท่านลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อ ได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของการซื้อขาย เงื่อนไขของสินค้าและบริการที่ำสำคัญ ยอดเงินที่ผู้ซื้อต้องชำระ วันครบกำหนดชำระเงิน วิธีการชำระเงิน โดยระบุไว้อย่างชัดเจน และ เป็นการยืนยันการสั่งซื้อขายตามเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกันที่ได้ระบุไว้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด และเว็บไทยทราเวลเซ็นเตอร์ดอทคอม ได้เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ด้วย “ใบเแจ้งยอดชำระเงิน” (Bill Payment) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านลูกค้าผ่าน 7 ธนาคารชั้นนำของประเทศ ใน ระบบบิลเพย์เม้นต์ (Bill Payment) แบบระบุหมายเลขอ้างอิง (Ref No.) ซึ่งสามารถชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (ทั้งสาขาปกติ และทุกสาขาในห้างฯ)

การใช้วิธีการนี้ในการชำระเงินจะทำให้ท่านลูกค้า ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด ลดความเสี่ยง เพิ่มความสะดวกและชัดเจนในการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่ายอดเงินที่ลูกค้าชำระเข้ามานั้นเป็นของ ลูกค้าท่านใด ชำระเพื่ออะไร อย่างไร เป็นต้น และที่สำคัญในบางกรณียังประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารได้มากกว่า การโอนเงินแบบธรรมดาโดยตรงเข้าบัญชีบริษัทฯ อีกด้วย

ปัจจุับันท่านสามารถ นำเอกสาร “ใบเแจ้งยอดชำระเงิน” (Bill Payment) เพื่อเป็นข้อมูลในการชำระเงินโดยสามารถเลือกทำรายการ ผ่านช่องทางอันทันสมัยทั้งแบบออนไลน์และผ่านเจ้าหน้าที่เคานต์เตอร์ จาก 7 ธนาคารชั้นนำ ของประเทศไทย ที่ท่านมีบัญชีเงินฝากอยู่ อย่างสะดวกสบายตามที่ระบุ พร้อมค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บ

 • ชำระด้วยบัตรเครดิต กรณีชำระที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัทฯ รับชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคารชั้นนำ ของบริษัท VISA, Master Card, American Express และ Diners

 

กรณีชำระผ่านเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนบริษัทนอกสถานที่

บริษัทฯ รับชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคารชั้นนำ ของบริษัท VISA, Master Card เท่านั้น

กรณีชำระผ่านเว็บไซต์ด้วยระบบออนไลน์แบบปลอดภัย 
บริษัทฯ รับชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคารชั้นนำ ของบริษัท VISA, Master Card เฉพาะที่ได้สมัครบริการ Verified by Visa และ MasterCard Secure Code เท่านั้น

 1. จะมั่นใจได้อย่าง ถ้าใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินกับเรา?

ยึดมั่นการให้บริการที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา และ คำนึงถึงความปลอดภัยของการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ตเสมอมา เรามีนโยบายความปลอดภัยที่ชัดเจน ในการรับชำระบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์นี้ยังรองรับเทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตของลูกค้า ที่เรียกว่า 3D Secures หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ ของ Verified by VISA และ MasterCard SecureCode อันจะช่วยทำให้การชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์คาร์ดของท่านมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

 

ประกันภัยการเดินทาง

 

 1. ทำไมต้องซื้อประกันภัยการเดินทาง?

ความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และจะสร้างความลำบากให้กับคุณอยู่ไม่น้อยหากเกิดขึ้นในเวลาที่คุณอยู่ต่าง ประเทศเพียงลำพัง คงเป็นที่ทราบกันดีว่าค่าครองชีพ โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศค่อนข้างสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ ประเทศไทย ดังนั้น คงจะดีขึ้นไม่น้อยหากคุณมีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ รวมทั้ง ติดต่อแพทย์ สถานพยาบาล จนถึงให้คำปรึกษา และดำเนินการช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้แก่คุณได้

เหตุผลต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นคำตอบได้อย่างดีว่าทำไมก่อนเดินทางทุกครั้งคุณจึงควรมีการประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance) สิ่งที่สำคัญคือ เพียงคุณเดินทางกับเราคุณสามารถสามารถมั่นใจได้เลยว่า เราได้มอบความคุ้มครองเหล่านี้ได้โดยเบี้ยประกันภัยเราเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลคุณทั้งหมด คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าเบี้ยประกันเพิ่มเติมอีก

***หมายเหตุ : หากคุณต้องการทราบรายละเอียดความคุ้มครองของแต่ละกรมธรรม์เพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบจากหน้าตารางกรมธรรม์ หรือสอบถามผ่านทางเจ้าหน้าที่บริษัท***


ความช่วยเหลืออื่นๆ | นโยบายการคืนเงินนโยบายประกันภัยการท่องเที่ยว | นโยบายการจอง