คัปปาโดเกีย (Cappadocia)

คัปปาโดเกีย…เมืองที่มีความสวย แต่แปลก
ภูมิประเทศสุดแปลกที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ 

ลองดูนี่สิ!! คุณอาจจะชอบสิ่งเหล่านี้...